”Skorsteinsfløjel” eller Røyksuger har væ rt i anvendelse i Norden hele 1800 og 1900 tallet for å forbedre trekken i pipa. Etter dagens strenge krav til forbrenning er det ikke mindre viktig med en god og jevn trekk. Pipehatten Røyksugern er en forbedret og foredlet utgave av atten hundretallets modell. I tillegg til å være Røyksuger har den en bunnplate som virker som toppbeslag for pipa.